FÓTATRAÐK DANSER IGEN

Efter at have ligget stille i halvandet år, begynder den færøske dans igen i det Færøske Hus.

Der vil blive danset hver anden søndagaften, hvor næste gang, der vil blive danset på loftet i det Færøske Hus, er søndagaften d. 3 oktober kl: 18:30.

Nye samt gamle medlemmer vil alle være hjertelig velkomne.