Fonden lektor Ragna Lorentzens legat

Søg om økonomisk støtte til at læse på DPU – Danmarks institut for Pædago-gik og Uddannelse, Aarhus Universitet.

Ansøgningsfrist til legat: 4. maj 2021.

Lektor, mag.art. Ragna Lorentzen testamenterede i 1995 sin formue til en fond, der er etab-leret som Fonden lektor Ragna Lorentzens legat. Fonden har hjemsted på DPU, Aarhus Universitet.
Legatet kan tildeles islandske studerende ved DPU. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med islandske ansøgere, vil færøske, grønlandske og andre udenlandske studerende ved DPU komme i betragtning til legatet.
Det er en betingelse for tildeling af legat, at legatmodtageren er værdigt trængende. Legatet kan søges for højst 1 år ad gangen, og der kan søges om op til 75.000 DKK per gang.
I forbindelse med tildeling af legat prioriteres studerende på DPU´s ordinære uddannelser, bachelor- og kandidatuddannelserne, inkl. udvekslingsstuderende. Indskrevne og gæste-ph.d.-studerende vil dog også kunne komme i betragtning til legat.

Ansøgere skal udfylde/aflevere følgende:

  1. Ansøgningsskema
  2. Budgetskema for ansøgere pt. bosat uden for Danmark eller Budgetskema for ansøgere bosat i Danmark
  3. Sidste års årsopgørelse/selvangivelse
  4. Forskudsopgørelse for 2021 (ansøgere bosat i Danmark)

Ansøgnings- og budgetskema skal downloades fra fondens hjemmeside.

Legatet kan søges nu; men det er en forudsætning for tildeling af legat, at du bliver indskre-vet som studerende alternativt er accepteret som gæste-ph.d.-stu-derende i legatperioden, og at du i legatperioden er aktiv stude-rende ved DPU.


Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om tildeling og størrelse af legatportioner. Ansøgere kan forvente svar senest 22. juni.
For yderligere informationer se fondens hjemmeside ved at trykke her.