Velkommen i Det Færøske Hus

Det Færøske hus er et kulturhus i København, hvis formål er at formidle færøsk kultur, samt være et forsamlings- og tilholdssted for færinger og andre, som har en interesse for færøsk kultur og åndsliv.

Det Færøske Hus danner rammer for mange forskellige foreningsaktiviteter. Blandt andet holder færøsk kor og færøsk danseforening til i huset samt den færøske studenterorganisation, MFS.

Caféen i huset har åbent mandage og fredage kl. 13.00 og 17.00, og i øvrigt når der afholdes arrangementer.

Det Færøske Hus organiserer også fester, foredrag, koncerter, pubquiz, kultur- og børnearrangementer.

Den øverste autoritet for driften af Det Færøske Hus er ombudsrådet, som er organiseret i henhold til de gældende regler for institutionen. En bestyrelse bestående af fem medlemmer, har ansvaret for den daglige drift. Den færøske regering besætter to pladser i bestyrelsen, kvindeforeningen har en plads, og ombudsrådet vælger to medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter en daglig leder, hvis opgaver og ansættelsesvilkår bliver bestemt af bestyrelsen.

Institutionen Det Færøske Hus får hvert år bevilliget støtte fra den færøske regering. Foruden denne støtte, suppleres husets indtægter med gaver og gods fra privatpersoner og institutioner, som har en interesse for husets virke. Hvert år bliver der udfærdiget en årsopgørelse og et regnskab, som bliver sendt til det færøske kulturministerium.