Gaver til Det Færøske Hus

Det Færøske Hus er en selvejende institution, hvis formål er at være til gavn for alle færinger i Danmark. Vores vision er at skabe et levende færøsk rum for individer og foreninger.

Færøhuset modtager en årlig støttebevilling fra Færøernes landsstyre.

Derudover har huset også egne indtægter, der tilvejebringes gennem diverse arrangementer og udlejning af huset. Med jævne mellemrum modtager Færøhuset også pengegaver i forbindelse med arv, begravelser eller andet. Disse gaver er vi meget taknemmelige for, og de er til stor gavn for huset. Desuden kan personer, der giver pengegaver til huset, i samråd med husets daglige leder være med til at afgøre, hvad pengebeløbet skal bruges til.

Hvis man overvejer at skænke en pengegave til Det Færøske Hus, er man velkommen til at kontakte os på tlf. 28 35 33 07 eller sende en e-mail til info@fohus.dk