Velkommen i det Færøske Hus

Det Færøske hus er et kulturhus i København, hvis formål er at formidle færøsk kultur, samt være et forsamlings- og tilholdssted for færinger og andre, som har en interesse for færøsk kultur og åndsliv.

Det færøske hus danner rammer for mange forskellige aktiviteter. Blandt andet holder social rådgivning, færøsk kor, færøsk børneskole og færøsk danseforening til i huset. Derudover har den færøske studenterorganisation, MFS, kontor i huset.

I huset findes også en café, som er åben tirsdag og fredag mellem 15.00 og 20.00, og når der afholdes begivenhueder i Huset. I caféen kan man købe kaffe og kage, brød med færøsk pålæg samt diverse færøske drikkevarer og middagsmad med hjem. Udover salg af mad, har caféen også et udvalg af færøsk musik og litteratur til salg, ligeledes er der mulighed for at læse færøske aviser.

Det Færøske Hus organiserer også fester, foredrag, koncerter, kultur- og børnebegivenheder. Tre gange om måneden bliver madaftener organiserede, hvor der som regel er underholdning eller interessante foredrag efter maden.

Den øverste autoritet for driften af Det Færøske Hus er ombudsrådet, som er organiseret i henhold til de gældende regler for institutionen. En bestyrelse bestående af fem medlemmer, har ansvaret for den daglige drift. Den færøske regering besætter to pladser i bestyrelsen, kvindeforeningen har en plads, og ombudsrådet vælger to medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen ansætter en daglig leder, hvis opgaver og ansættelsesvilkår bliver bestemt af bestyrelsen.

Institutionen Det Færøske Hus får hvert år bevilliget støtte fra den færøske regering. Foruden denne støtte, suppleres husets indtægter med gaver og gods fra privatpersoner og institutioner, som har en interesse for husets virke. Hvert år bliver der udfærdiget en årsopgørelse og et regnskab, som bliver sendt til det færøske kulturministerium.